israel koi for sale

 אתר למכירת דגי קוי באיכות A לכל מזמין בכל מקום

בעולם וגם בישראל

 

 עם השנים תשומת לבי ואהבתי התמקדה בדגי הקרפיון המכונים דגי קוי.
ובעקבות כך גם שיניתי כוון מהקמת אקווריומים ל הקמת בריכות קוי ציבורית ופרטיות.
התמחותי העיקרית כיום היא בבריכות נוי והקמת חוות גידול של דגי נוי ומאכל.
אני מייצג כיום את אחת מהחברות המובילות בארץ ישראל של גידול דגי nishikigoi koi ברמות האיכות הגבוהות ביותר ומכירת דגים אלו מדלת לדלת בכל העולם וכמובן בישראל והצגתם בתמונות כולל תעודת הזהות של כל דג.
כל דג שנשלח לקונה עובר בדיקת בריאות ומקבל אישור ווטרינרי.
קיימת אחריות לחיי הדג עד קבלתו בחיים אצל המזמין, באם הדג מת מסיבה כלשהיא בזמן העברתו ממני לבית הלקוח, אני שולח דג אחר תמורתו לפי בחירה ובאותו סכום הכסף.
אשמח מאוד לעמוד לרשות חובבי דגי הקוי, לכל שאלה בנושאי בריכות הקוי וכמובן על דגי הקוי עצמם.

צלי בירנבוים