בניית בריכה בסיגנון תורקי


בדרך כלל נמצאת במרכז החצר / רחבה ציבורית כמקום מפגש של התושבים המקומיים.
קל מאוד לבנות אותה ואפשר להפעילה עם מערכת תומכת ביולוגית כולל דגים וצמחי מים,
או מערכת של כלור ללא חיים בא. 

 

חשוב מאוד לשמור על פלס

 

רצוי מאוד באם יש מזגן / מזגנים  בבית לחבר את צינור ניקוז המים אל הבריכה כמי פיצוי על התאדות המים.
 

.