אפשרויות שונות למיקום עציצי המים

מצורפות כאן כמה תרשימים וחתכים לבריכת נוי לבחירתכם

האפשרויות הם לא מוגבלות

 

יש לזכור.. חשוב מאוד לשמור על פלס

 

רצוי מאוד באם יש מזגן / מזגנים בבית לחבר את צינור ניקוז המים אל הבריכה כמי פיצוי על התאדות המים.

 

לצמחי המים.