בניית מפל מים 2

אחת הטעויות הנפוצות זה שלא חושבים מראש על מצב של בריחת מים דרך מפל האבן ובמיוחד באבן מחוררת ולא אחידה בגודלה. את נזילות המים ובריחתם רואים רק לאחר הקמת המפל והפעלתו ולרוב הוא מודבק כבר בבטון בין האבנים ואז קשה מאוד לתקן.
לכן תמיד חשוב לפרוש את היריעה מתחת למפל עד לחלקו העליון ורצוי גם בצדדים. במצב זה אין נזילות מים לצדדים תמיד המים שיעברו לאחור יחזרו לבריכה.
 

 

רצוי מאוד באם יש מזגן / מזגנים בבית לחבר את צינור ניקוז המים אל הבריכה כמי פיצוי על התאדות המים.

.