בניית פילטר צמחים

ישנה אפשרות ליצור פילטר ביולוגי הבנוי ועובד רק עם צמחי מים שתולים וצפים. פילטר זה מצריך טיפול חד שנתי באביב
האומר דילול ואוורור שורשי הצמחים וניקוז משקעים.
 

רצוי מאוד באם יש מזגן / מזגנים בבית לחבר את צינור ניקוז המים אל הבריכה כמי פיצוי על התאדות המים.
 

 

 

לתמונת פילטר צמחי מים