בניית שולי הבריכה העמדת צמחי גדה 3

 

הכנת תשתית להעמדת צמחי גדה סביב לבריכת הנוי בשני מצבים ליצירת שלמות בין העין והבריכה יש לחשב מראש את גובה העציץ שלא יצא מעבר לקוו המים

חשוב מאוד לשמור על פלס

 

רצוי מאוד באם יש מזגן / מזגנים בבית לחבר את צינור ניקוז המים אל הבריכה כמי פיצוי על התאדות המים.