בניית שולי הבריכה 2

הכנת תשתית למדרך הרגל סביב לבריכת הנוי
במצבים שונים ליצירת שלמות בין העין והבריכה
 

חשוב מאוד לשמור על פלס

 

רצוי מאוד באם יש מזגן / מזגנים בבית לחבר את צינור ניקוז המים אל הבריכה כמי פיצוי על התאדות המים.