בריכת נוי ומפלים בשיכון דן

בריכות נוי 8 קוב מים בשתי קומות כולל פילטר ביולוגי מתוצרת אקווה גן ללא מערכת עיקור מים (u.v) בריכה זאת לצמחי מים כולל דגי קוי גדולים. הבריכה כבר בת 20 שנה ללא החלפות מים .הבריכה ניתמכת גם על ידי סקימרים ויונקי קרקע. סיחרור המים כ-30 קוב שעה. בריכות מים אלו בנויות מבטון.

 

אזור שכון דן
עשויה בטון
פילטר פילטר ביולוגי 2000ליטר
נפח הבריכה 30 קוב
צמחיית מים יש
צמחיית גדה יש
מערכת UV    
 משאבת אוויר  
 משאבת מים 30 קוב שעה
 דגי קוי  יש
 דגים אחרים  יש