אזור   פתח תיקווה
 עשויה בטון
 פילטר        פילטר לחץ כדורי ליטר
 נפח הבריכה 160 קוב
 צמחיית מים  
 צמחיית גדה  
 מערכת UV  
 משאבת אוויר  
 משאבת מים 2x30 קוב שעה חיצוניות
 דגי קוי  
 דגים אחרים  
 מערכת כלוריזצייה  יש

 

בריכת נוי מוכלרת פתח תיקווה

בריכה זאת היתה מיועדת להיות בריכת נוי ביולוגית כולל צמחיית מים ודגים וכולל המיזרקה

וכבר עבדה בצורה הזאת .אבל בגלל וונדליזים בלתי ניסבל הוחלט לאחר

שיקולים נוספים של העירייה לשנות את צורת העבודה שלה ועברה לעבוד על ידי הזרקת כלור למים.

תיכנון הבריכה ותעלת המים כולל בניית מערכת הטכנית נעשה על ידי אקווה גן.

שלושת התמונות הראשונות מראות על מה שקרה במקום והליכלוך שניזרק למים ולאחר כל ההזהרות בשלטים שניתנו לתושבים הוחלט על השינוי.

זה היה הקש ששבר את גב העירייה.