בריכת נוי תעלות נגר מי גשמים

 

 

 

תעלת מים וצנרת ניכוז מי הגשמים סביב לבריכה למניעת חדירת מים מהגינה המכילים חומרים אורגנים ורעלים היכולים לגרום לקריסת המים וכמובן לתמותת הדגים וכן לעליית כמות האצות במים. כמו כן יש לדאוג לשיפוע נכון לזרימת המים אל הניקוז של החצר ושלא יעמדו.