אזור   גן חי פתח תיקווה
 עשויה בטון
 פילטר        פילטר ביולוגי 4000 ליטר
 נפח הבריכה  300 קוב
 צמחיית מים  יש
 צמחיית גדה  יש
 מערכת UV  יש
 משאבת אוויר  
 משאבת מים 80  קוב שעה טבולה
 דגי קוי  יש
 דגים אחרים  יש
   

 בריכת עופות מים גן חי פ''ת

 

 

גן חי פתח תקווה, שדרוג מערכת הפילטרציה הקיימת למערכת פילטרציה ביולוגית מבית אקווה גן כולל מערכת   UV . נפח הבריכה 300 קוב  כולל דגים עופות מים וצמחי מים.בריכת עופות מים זאת ניבנתה על ידי עירית פתח תיקווה