מיקום צפון הארץ   
 עשויה  בטון  
 משאבה   2 כח סוס  
 פילטר  WTLAND    
 צמחים  יש  
 דגים  יש  
 מערכתUV    יש  
     

 בריכת שחייה אקולוגית ביולוגית האמורה לתת תשובה לבריכות השחייה המוכלרות. ווהשאלה היא  מדוע שנתרחץ במים מורעלים עם מלחים  כימיקלים שונים וכלור הפוגע בעיניים בעור ובסביבה ? ומי האומר שאין אפשרות אחרת כל בריכה מוכלרת אני יכול להפוך אותה לברכת שחיה טיבעית המכניסה את הטבע אל החצר האחורית שלנו.

AQUAGARDEN.CO.IL

08-9763785 TEL