תהליך ריבוי דגי הקוי נעשה בצורה מלאכותי

לשם לקבל רמת איכות צבעי הדגים וכמובן
לקבלת כמות מכסימלית של ביצים.
מציג אני לכם את תהליך החליבה בסרטונים קצרים.
החליבה נעשתה באחד הקיבוצים בארץ. 
 הסירטון הראשון
מראה על הוצאת הנקבות
ממיכל מים המרכזי אל עגלת המים שבהם נימצא חומר ההרדמה לשם הרדמתם כהכנה לחליבה..

הסירטון השני

מראה את תהליך החליבה עד להוצאת מלוא הביצים מהנקבות.
לפני הפרייה עם זרע הזכרים שנילב מראש.
יש לציין שמישקל הביצים בחליבה אחת בגודל הדגים הללו (4 ק"ג) כ- 400 ג"ר
שזה אומר +- 20000 ביצים.

סירטון שלישי נוסף
מראה על חליבה של נקבה כאשר הנקבה לא הייתה מלאה מספיק.


הסירטון הרביעי
מראה לנו את תהליך הפריית הביצים על ידי זרעים שניחלבו מהזכרים
בצורה זהה לתהליך אצל הנקבות .הזכרים הנבחרים הם בעלי הנתונים הרצויים ביותר
שזה אומר צבעים וכמובן איכות הזכר ויופיו.