מזרקות קטנות לבריכות דגים

 

מזרקות מים קטנות עצמאיות ללא כל קשר למשאבת המים הראשית ,

ניתן להשיג אצלנו בכל גודל

לכל בריכת מים ודגים

 

ניתן לרוכשם אצלנו בחווה