תרומת דגי קוי גדולים לבריכות הדגים 

 באגף הוספיס של ביה"ח ובנוסף בבריכת הדגים של "גן החושים" בבית החולים לילדים.