משאבות מים לבריכות דגים ובריכות נוי

 

משאבות מים אלו ניתן לקבלן בהספקים עד 35000 ליטר מים שעה בצריכת חשמל נמוכה מעוד.
חלקם יכול לעבוד כאשר המשאבה מחוץ למים.
כבל החשמל קואקסיאלי מגיע באורך של 6 מטר עמיד בשמש ולפגעי הטבע.

 

ניתן לרוכשם אצלנו בחווה