פילטר בגרווטצייה לבריכות דגים

פילטר בגרוויטציה לבריכות נוי גדולות מאוד פילטר זה ניבנה במיוחד לבריכות נוי המשולבות במפלי מים

בהספק מים רב הכולל מערכת u.v חיצונית מערכות אלו אני מייצר כבר שנים רבות לכל נפח של בריכה.

הפילטר עצמו ניצב מעל מפלס המים, ויכול להיות גם טבול במי הבריכה.

 

ניתן לרוכשם אצלנו בחווה