פילטר לבריכת דגים כולל תאורת מים

פילטר מכני גדול בבסיס הצינור.

המים עוברים דרכו אל היציאה  אשר מחוץ למים.

בראש העמוד יש מנורה מסיגנון יפני כל המערכת צורכת 12V השנאי נימצא

בתקע הראשי.אפשר לקבלם בהספקי מים שונים לפי נפח הבריכה.

 

ניתן לרוכשם אצלנו בחווה