רשתות טלסקופיות לבריכות נוי

רשתות לבריכות נוי בכל גודל וצפיפות הרשת מיועדת לדגים וליכלוך צף.