רשתות להגנת הדגים מבעלי חיים

רשתות אלו ניתן לפרוס על בריכת הדגים לשם שמירתם

מתקיפה על ידי בעלי חיים בעיקר חתולים

ניתן להשיגם בכל הגדלים.